http://www.prolaw.lt» Veiklos principai

Veiklos principai

Orientacija į rezultatą

Klientui visada svarbu rezultatas, bet ne pats procesas, todėl Kontora optimaliausiomis priemonėmis siekia Kliento pageidaujamo tikslo, išvengdama nebūtinų procedūrų. Vis tik, jeigu tai atitinka Kliento interesus, Kontora naudoja visas įmanomas teisines priemones rezultatui pasiekti.

Sąžiningas elgesys

Kiekvieno Kliento ir oponento atžvilgiu Kontora elgiasi sąžiningai. Todėl visuomet realistiškai vertina Kliento atvejį, pateikia tik racionalius ir norimą rezultatą užtikrinančius patarimus ir siūlymus juos įgyvendinti. Tokiu būdu be tikslo neeikvojami nei Kliento, nei Kontoros laiko bei finansiniai ištekliai, o Klientas visuomet turi realų savo situacijos suvokimą. Su oponentu bendraujama griežtai, tačiau jo atžvilgiu naudojami tik sąžiningi ir advokato etikos reikalavimus atitinkantys veiklos metodai.

Operatyviai suteikta pagalba

Kiekvieno Kliento pavedimas Kontorai yra prioritetinis ir turi būti įvykdytas per kuo trumpesnį terminą. Savalaikis paslaugų suteikimas gali garantuoti geriausią teisinį rezultatą ir Kliento poreikių patenkinimą.

Kūrybiškas mąstymas

Teisinėje, kaip ir bet kurioje kitoje veikloje, labai svarbu mokėti veikti kūrybiškai ir nestandartiškai. Neretai kiekviena teisinė situacija reikalauja individualaus jos sprendimo būdo, kurį Kontora pasiruošusi pasiūlyti.

Nuolatinis tobulėjimas

Kontora vadovaujasi principu, kad teisiniame darbe yra privaloma aukšta specialistų kvalifikacija, todėl mūsų advokatų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai yra nuolat atnaujinami ir tobulinami. Kontoros prioritetu yra jos narių kvalifikacijos kėlimas. Tik nuolatinis mokymasis gali užtikrinti profesionalių paslaugų teikimą Klientams.

Top