http://www.prolaw.lt» Praktikos sritys

Praktikos sritys

Kontora teikia plataus spektro teisines paslaugas įvairiose teisės šakose. Tačiau daugiausiai patirties Kontora turi sukaupusi civilinės ir komercinės teisės srityje, spręsdama sudėtingus konfliktinius klausimus, susijusius su finansinėmis įstaigomis ir jų veikla, dalyvaudama ginčuose, kylančiuose iš bankroto ar restruktūrizavimo teisinių santykių, taip pat padėdama Klientams spręsti autorių, darbo, nekilnojamojo turto ir statybos teisės problemas.

Kontora teikia teisines paslaugas įmonėms ir jų grupėms, todėl gali profesionaliai atstovauti savo Klientų interesams įmonių teisės srityje, patarti įmonių susijungimo ar įsigijimo klausimais.

Be aukščiau minėtų civilinės teisės sričių, kontora turi reikiamą kompetenciją atstovauti Klientus administracinėse, baudžiamosiose, viešųjų pirkimų, mokesčių teisės bylose.

Taip pat Kontora teikia teisines paslaugas privatiems asmenims šeimos, paveldėjimo teisės srityse.

Top