http://www.prolaw.lt» Bankų ir finansų teisė

Bankų ir finansų teisė

Kontora teikia teisines paslaugas tiek finansų įstaigoms, tiek ir finansų įstaigų klientams.

Finansų įstaigoms:

• kreditavimo, lizingo, faktoringo, laidavimo, garantijos ir kt. sutarčių ir jų pakeitimų ruošimas;

• skolų administravimas ir išieškojimas, skolininko turtinės padėties teisinis įvertinimas, nesąžiningų skolininkų sudarytų sandorių ginčijimas (actio pauliana).

Finansų įstaigų klientams:

• atstovavimas derybose su finansų įstaigomis;

• konsultavimas finansinio produkto iš finansų įstaigos įgijimo bei prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais;

• konsultavimas sandorių vykdymo ir skolos restruktūrizavimo klausimais;

• atstovavimas ginčuose su finansų įstaigomis.

Patirtis:

• Kontora teikia teisines paslaugas vienam didžiausių Lietuvoje bankui ir jo grupės įmonėms, konsultuoja sutarčių standartinių sąlygų rengimo klausimais, ruošia netipines finansinių paslaugų sutartis, taip pat laidavimo, garantijos ar įkeitimo sandorius.

• Kontora teikia atstovavimo derybose ir teismuose paslaugas vienam didžiausių Lietuvoje bankui ir jo grupės įmonėms.

• Kontora atstovauja skolininkus ginčuose su finansų įstaigomis.

 

Top