http://www.prolaw.lt» Darbo teisė

Darbo teisė

Darbdaviams ir darbuotojams Kontora teikia plataus spektro teisines paslaugas.

Darbdaviams:

• rengia netipines darbo sutartis ir jų pakeitimus, taip pat atstovauja darbdavį rengiant kolektyvines sutartis;

• rengia darbuotojų valdymo dokumentus (vidaus darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas ir kt.);

• atstovauja darbdavių interesus individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose;

• organizuoja darbo teisės mokymus įmonėje.

Darbuotojams:

• konsultuoja ir atstovauja darbuotojus individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose su darbdaviu;

• konsultuoja profesinės sąjungos, tarbo tarybos įsteigimo įmonėje klausimais;

• konsultuoja kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais.

Patirtis:

• Kontora rengė logistikos įmonei jos darbuotojų veiklą regmanetuojančius dokumentus.

• Kontora atstovavo darbdavį civiliniame ginče dėl materialinės atsakomybės taikymo darbuotojui.

• Kontora atstovavo darbuotoją dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

Top