http://www.prolaw.lt» Įmonių teisė

Įmonių teisė

Įmonių teisės srityje Kontora padeda spręsti verslo problemas teikdama šias paslaugas:

• naujų įvairių teisinių formų juridinių asmenų steigimas;

• veikiančių juridinių asmenų reorganizavimas ir pertvarkymas;

• akcininkų, balsavimo sutarčių, protokolų ir kitų bendrovės dokumentų projektų rengimas;

• atstovavimas juridinio asmens dalyvio (akcininko) ar vadovo interesams;

• konsultavimas įmonių vadovų ar dalyvių teisinės atsakomybės klausimais;

• konsultavimas įmonių ar įmonių grupės valdymo struktūros klausimais.

Patirtis:

• Kontora sėkmingai atstovavo įmonės vadovą juridinio asmens veiklos tyrimo byloje.

• Kontora įsteigė viešąją įstaigą, vykdančią veiklą biomedicinos srityje ir padėjo gauti visus reikiamus leidimus iš valstybinių įstaigų, kurie būtini veiklai vykdyti.

• Kontora teikė teisines konsultacijas įndividualios įmonės pertvarkymo į UAB klausimais ir rengė visus reikiamus dokumentus.

Top