http://www.prolaw.lt» Nekilnojamojo turto ir statybų teisė

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė

Kontora, turi didelę patirtį nekilnojamojo turto ir statybų teisės srityje, yra atstovavusi ne vieną statybos bendrovę ir privatų asmenį nekilnojamojo turto vystymo projektuose, todėl sukaupta patirtis ir įgytos žinios leidžia Kontorai teikti šias paslaugas;

• investuotojų į nekilnojamąjį turtą konsultavimas ir atstovavimas;

• Kliento interesų gynimas daiktinės teisės ieškiniais (vindikaciniu, negatoriniu, posesoriniu ir kt.);

• atstovavimas Klientams ir jų konsultavimas bendrosios nuosavybės valdymo ir nuosavybės atidalinimo teisiniuose santykiuose;

• sandorių dėl nekilnojamojo turto įsigijimo, nuomos, įkeitimo ir kt. rengimas;

• konsultavimas rangos sutarčių sudarymo ir jų vykdymo bei pasibaigimo klausimais;

• teritorijų planavimo dokumentų ginčijimas;

• atstovavimas teisme ar arbitraže.

Patirtis:

• Kontora sėkmingai atstovavo Klientus Lietuvos apeliaciniame teisme, sprendžiant klausimą dėl bendrosios nuosavybės atidalinimo.

• Kontora sėkmingai atstovavo bendrasavininkius Vilniaus m. 2 apylinkės teisme, ginče su kitais bendrasavininkiais dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos pakeitimo.

• Kontora yra įgijusi patirties teisminiuose ginčuose, kuriuose buvo ginčijami detalieji planai Vilniaus, Klaipėdos miestuose.

Top